Psychoterapia w Krakowie

Terapia indywidualna, par i rodzin


Konsultacja psychologiczna

Spotkanie służące określeniu problemu i dobraniu najlepszej formy dalszej pomocy. Zazwyczaj są to pierwsze sesje przed rozpoczęciem terapii. Konsultacja nie musi prowadzić do terapii (np. konsultacja dla rodziców w sprawie trudności wychowawczych z dziećmi).

Konsultacja psychologiczna: ilustracja

Psychoterapia

- terapia indywidualna - spotkania raz na tydzień w miarę możliwości o stałej porze,
- terapia pary - spotkania pary z terapeutą, odbywające się co 2 tygodnie,
- terapia rodzinna - sesje dla całej rodziny co 2-4 tygodnie (do ustalenia).

Psychoterapia: ilustracja

Najczęściej zgłaszane problemy

- kryzys emocjonalny,
- odczuwanie lęku, niepokoju, ataki paniki,
- zaburzenia odżywiania,
- depresja, wahania nastroju,
- trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
- nieumiejętność budowania długotrwałych relacji,
- utrata i przeżywanie żałoby,
- kryzys w związku, trudności z komunikacją
- problemy wychowawcze i w relacjach z dziećmi.

Problemy: ilustracja

Metoda

Podstawowym narzędziem zmiany w psychoterapii jest relacja. W procesie terapeutycznym jest ona budowana poprzez rozmowę, w której terapeuta dokonuje interpretacji zachowań, uczuć i mechanizmów pacjenta oraz pozwala mu doświadczać. Sposób prowadzenia rozmowy zależy od nurtu terapeutycznego, w którym pracuje terapeuta, i jego cech indywidualnych. W mojej pracy opieram się na myśleniu systemowym i psychodynamicznym.

Metoda: ilustracja

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 min.)
100 zł
Sesja terapii indywidualnej (50 min.)
100 zł
Sesja terapii pary (70 min.)
150 zł
Sesja terapii rodzinnej (70 min.)
180-200 zł

Kontakt

Wizyty odbywają się w gabinecie przy pl. Szczepańskim 3/410
w Krakowie.

Zofia Wróbel

Zdjecie

Jestem psychologiem (psychologia ogólna na Uniwersytecie Jagiellońskim) i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. W obrębie moich szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się psychoterapia i psychologia rodziny oraz zagadnienia związane z psychologią Internetu.

Ukończyłam całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie współpracuję z Pracownią Nad Sobą (terapia indywidualna dorosłych i terapia par), Zespołem ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce (terapia indywidualna dzieci i młodzieży, grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych) oraz prowadzę psychoterapię w gabinecie prywatnym. Współpracowałam z Centrum Psychoterapii w Myślenicach, gdzie miałam kontakt z pacjentami w różnym wieku. W 2009 r. odbyłam trzymiesięczny staż w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, a dodatkowo w ramach stażu i wolontariatu prowadziłam sesje rodzinne w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Moją pracę regularnie konsultuję z superwizorem.

W moim doświadczeniu zawodowym znajduje się także kilkuletnia współpraca z krakowskimi przedszkolami (diagnoza zdolności poznawczych i ogólnego poziomu rozwoju dzieci, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, wspieranie rodziców i nauczycielek w rozwiązywaniu problemów wychowawczych) i prowadzenie warsztatów dla uczniów i nauczycieli z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto uczę psychologii w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej nr 1.